guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ อัญเชิญพระแก้ว 5 องค์ ให้สรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ 2566

พระแก้วโบราณ-เมืองอุบล-01.jpg

วันที่ 13 เมษายน 2566 ที่บริเวณด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  นายชลธียังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นางพัทธานันท์  ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระแก้ว 5 องค์ มีพระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม  พระแก้วไพฑูรย์ วัดหลวง พระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม  พระแก้วนิลกาฬ วัดเลียบ และพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนอัญเชิญขึ้นรถบุษบกแห่รอบเมืองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้และสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย

ขบวนแห่พระแก้วโบราณ เริ่มจากถนนอุปราช หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปตามเส้นทางถนนเขื่อนธานี ผ่านถนนพรหมเทพ และกลับมาสิ้นสุดที่วัดศรีอุบลฯ ซึ่งมีขบวนเซิ้ง ขบวนฟ้อนรำอย่างยิ่งใหญ่จากชุมชุมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จากนั้นได้อัญเชิญพระแก้ว 5 องค์ กลับไปประดิษฐานตามวัด เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะบูชา ไปจนถึงวันที่ 17 เมษายนนี้ และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดงาน 231 ปีอุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม    

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้อัญเชิญพระแก้ว 5 องค์ จาก 5 วัดสำคัญออกมาให้ประชาชนร่วมสรงน้ำพระแก้ว ส่วนการจัดงานรื่นเริง ขอความร่วมมือปลอดแอลกอฮอล์ เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎจราจร มีน้ำใจให้กัน การเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ขอให้เล่นน้ำแบบไทยๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย" 

พระแก้วโบราณ-เมืองอุบล-02.jpg

พระแก้วโบราณ-เมืองอุบล-03.jpg

พระแก้วโบราณ-เมืองอุบล-04.jpg

พระแก้วโบราณ-เมืองอุบล-05.jpg

พระแก้วโบราณ-เมืองอุบล-06.jpg

พระแก้วโบราณ-เมืองอุบล-07.jpg

พระแก้วโบราณ-เมืองอุบล-08.jpg

พระแก้วโบราณ-เมืองอุบล-09.jpg

พระแก้วโบราณ-เมืองอุบล-10.jpg

พระแก้วโบราณ-เมืองอุบล-11.jpg