guideubon

 

อุบลฯ เปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮด รดน้ำ 4 แผ่นดิน

สงกรานต์ฮางฮด-รดน้ำ4แผ่นดิน-01.jpg

วันที่ 12 เมษายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน เทศกาลสงกรานต์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนจาก แขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน สปป.ลาว, ผู้แทนจากจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา และสมาคมชาวเวียดนาม จังหวัดอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ส่วนราชการและท้องถิ่นร่วมในพิธีเปิดงาน

สงกรานต์ฮางฮด-รดน้ำ4แผ่นดิน-02.jpg

การจัดงานดังกล่าว เพื่อพัฒนาการท่องเทียวและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ระหว่างจังหวัดที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2562 เริ่มตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ไปจนถึงทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

สงกรานต์ฮางฮด-รดน้ำ4แผ่นดิน-03.jpg

พิธีเปิดงานเริ่มด้วย ขบวนแห่สงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน และขบวนแห่ชุมชนจากทั้ง 25 อำเภอเคลื่อนขบวนไปตาม ณ สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี จากฝั่งอำเภอวารินชำราบ ไปสิ้นสุดขบวนแห่ที่บริเวณถนนดอกไม้และสายน้ำทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

สงกรานต์ฮางฮด-รดน้ำ4แผ่นดิน-04.jpg

ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 ภายในงาน มีการจัดเทศกาลอาหารสี่แผ่นดิน การออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยของภูมิภาคอินโดจีน การแสดงดนตรีพื้นเมือง ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง พร้อมทั้งเที่ยวชมถนนดอกไม้และสายน้ำ ณ ข้างทุ่งศรีเมือง หน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อีกด้วย

สงกรานต์ฮางฮด-รดน้ำ4แผ่นดิน-05.jpg

สงกรานต์ฮางฮด-รดน้ำ4แผ่นดิน-06.jpg

สงกรานต์ฮางฮด-รดน้ำ4แผ่นดิน-07.jpg

สงกรานต์ฮางฮด-รดน้ำ4แผ่นดิน-08.jpg

สงกรานต์ฮางฮด-รดน้ำ4แผ่นดิน-09.jpg

สงกรานต์ฮางฮด-รดน้ำ4แผ่นดิน-10.jpg

สงกรานต์ฮางฮด-รดน้ำ4แผ่นดิน-11.jpg