guideubon

 

งานแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน

สงกรานต์-ฮางฮดรดน้ำ-อุบล-01.jpg

วันที่ 12 เมษายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮด รดน้ำ 4 แผ่นดิน เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี 

สงกรานต์-ฮางฮดรดน้ำ-อุบล-02.jpg

ภายในงานจะประกอบด้วย กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น การจําลองฮางฮดรดน้ํา ทั้ง 4 ประเทศ มาให้ชื่นชม การออกร้านจําหน่ายอาหารอร่อยของภูมิภาคอินโดจีน จากร้านอาหารและโรงแรมชั้นนําของเมืองอุบลฯ รวมทั้งร้านอาหารจากประเทศเพื่อนบ้าน การจัดแต่งถนนสายน้ํา 4 แผ่นดินจากบริเวณวงเวียนน้ําพุเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ไปจนถึงบริเวณทุ่งศรีเมือง หน้าศาลหลักเมือง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวอุบลฯ ชุ่มฉ่ํากับการ เล่นสงกรานต์ การแสดงดนตรีพื้นเมือง พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และสรงน้ําพระพุทธรูปสําคัญของเมืองอุบลฯ การก่อเจดีย์ทราย การประกวดเทพีสงกรานต์และขบวนแห่สงกรานต์ การรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ รวมทั้งการเล่นน้ํา สงกรานต์บนถนนสายสําคัญๆ ของเมืองอุบล

ขบวนอัญเชิญ-พระแก้วบุษราคัม-02.jpg

โดยเฉพาะในวันที่ 13 เมษายน 2562 จะมีขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม พระพุทธรูปศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลฯ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ําขอพร เพื่อความสุขและความร่มเย็น รวมทั้งการสรงน้ําพระผ่านฮางฮดพญานาค ตามแบบฉบับของชาวอีสานตลอดช่วงสงกรานต์

สงกรานต์-ฮางฮดรดน้ำ-อุบล-03.jpg

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.พิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่

ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้เรียนเชิญผู้แทนจาก 3 ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว, กัมพูชา และเวียดนามเข้าร่วมงาน และจะมีขบวนแห่สงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน และขบวนแห่ชุมชนเคลื่อนขบวนไปตาม สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี สิ้นสุดขบวนแห่ที่บริเวณถนนดอกไม้และสายน้ำทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

ขบวนอัญเชิญ-พระแก้วบุษราคัม-03.jpg

วันที่ 13 เมษายน 2562

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง สรงน้ำอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง), พระอุบาลีคุณูปมาจารย์, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และศาลหลักเมือง

พิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 106 ชุมชน จากเทศบาลนครอุบลราชธานีและตัวแทนผู้สูงอายุจาก 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ทุ่งศรีเมือง

สงกรานต์-ฮางฮดรดน้ำ-อุบล-04.jpg

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 มีการจัดเทศกาลอาหารสี่แผ่นดิน การออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยของภูมิภาคอินโดจีน ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง พร้อมชุ่มฉ่ำเล่นน้ำปลอดภัยที่ ถนนดอกไม้และสายน้ำ บริเวณทุ่งศรีเมือง หน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

นอกจากภายในเทศบาลนครอุบลฯ จะจัดกิจกรรมอันหลากหลายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหน้าร้อนของเมืองอุบลฯ เช่น แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร หาดพัทยาน้อย อ.สิรินธร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสําหรับท่องเที่ยวและพักผ่อนในหน้าร้อน ก็ได้พร้อมใจกัน จัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ไว้รอ ต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่มาเยือนเมืองอุบลฯในช่วงสงกรานต์ปีนี้

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในห้วงเวลาดังกล่าว นอกจากจะได้ร่วม กิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ของเมืองอุบลฯ และกราบพระขอพรตามวัดสําคัญแล้ว ยังเป็นห้วงเวลาที่เหมาะสม ในการเดินทางไปท่องเที่ยวคลายร้อน กับแหล่งท่องเที่ยวหน้าร้อนยอดนิยมหลายแห่งของเมืองอุบลฯ เช่น สามพันโบก . หาดสลึง , หาดทรายสูง, แก่งหินงาม-หาดชมดาว วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ , รวมทั้งการล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ํา มูล-แม่น้ําโขงที่จุดบรรจบซึ่งเรียกว่าแม่น้ําสองสี ที่ อ.โขงเจียม เป็นต้น