guideubon

 

ถนนดอกไม้และสายน้ำ งานสงกรานต์เทศบาลนครอุบล

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์-01.jpg

บรรยากาศถนนดอกไม้และสายน้ำ งานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลนครอุบลราชธานี ปี 2562 วันที่ 13-15 เมษายน 2562 เปิดให้เล่นน้ำ 10.00-18.00 น. พิเศษ!!! สนุกให้เต็มที่กับดนตรีมันส์ๆ เวลา 15.00-17.30 น.

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์-02.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์-03.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์-04.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์-05.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์-06.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์-07.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์-08.jpg