guideubon

 

ทำบุญตักบาตร บนสะพานข้ามทุ่ง งานสงกรานต์บุ่งหวาย

สงกรานต์บุ่งหวาย-อุบล-01.jpg

13 เมษายน 2562 งานประเพณีสงกรานต์ ต้อนรับวันปีใหม่ไทย ลูกๆ หลานๆ เดินทางไกลกลับบุ่งหวาย บ้านเฮา ชวนมาทำบุญสร้างประวัติศาสตร์ ความประทับใจร่วมกัน บนสะพานแห่งความสามัคคี (พระสงฆ์เดินบิณฑบาตรบนสะพาน ประมาณ 20 รูป)

สงกรานต์บุ่งหวาย-อุบล-02.jpg

เวลา 06.30 น. เชิญชวนทุกท่าน ใส่บาตร ร่วมทำบุญ บนสะพานข้ามทุ่ง ขัวน้อยสามัคคี (ขัวฮักขัวแพง) ณ วัดบ้านโนนบอน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สงกรานต์บุ่งหวาย-อุบล-03.jpg

 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511