guideubon

 

สรงน้ำพระแก้วโกเมน ชมกุฏิโบราณอายุมากกว่าร้อยปี วัดมณีวนาราม

พระแก้วโกเมน-กุฏิโบราณ-วัดมณีวนาราม-01.jpg

ในช่วงงานประเพณีสงกรานต์ของทุกปี ที่วัดมณีวนาราม หรือที่ชาวอุบลนิยมเรียกว่า วัดป่าน้อย จะอัญเชิญพระแก้วโกเมน พระแก้วศักดิ์สิทธิ์โบราณอายุมากกว่า 200 ปี มาให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะและสรงน้ำอย่างใกล้ชิด

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-อุบล-06.jpg

พระแก้วโกเมน เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย สร้างด้วยแก้วโกเมน(สีแดงเข้ม) ตามตำนานกล่าวว่า พระแก้วโกเมน อุบัติขึ้นพร้อมกับพระแก้วบุษราคัม ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีอุบลรัตนราม เป็นพระพุทธรูปอัญมณีในตระกูลแก้วนพเก้า คือ เพชร มณีแดง มรกต บุษราคัม โกเมน นิลกาฬ มุกดา เพทาย และไพฑูรย์

พระแก้วโกเมน-กุฏิโบราณ-วัดมณีวนาราม-02.jpg

เมื่อสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไทยมีสงครามกับเวียงจันทน์ ผู้รักษาการบ้านเมืองและทายก-ทายิกา ได้พากันนำพระแก้วโกเมนไปรักษาไว้อย่างดีที่วัดบ้านกุดละงุม อำเภอวารินชำราบปัจจุบัน และได้นำท่อนไม้จันทร์มาทำเป็นผอบใหญ่ คว่ำองค์พระพุทธรูปไว้ ด้วยเกรงว่าข้าศึกจะแย่งชิงไป การที่นำผอบไม้จันทน์ไปคว่ำ (หรือครอบ) พระแก้วไว้นั้น ภาษาอีสานเรียกว่า “งุม” วัดซึ่งเป็นที่เก็บรักษาพระแก้วโกเมนครั้งนั้น จึงเรียกว่า “วัดกุดละงุม” มาจนปัจจุบัน

พระแก้วโกเมน-กุฏิโบราณ-วัดมณีวนาราม-03.jpg

ครั้งเมื่อศึกสงบลง จึงได้นำพระแก้วโกเมนมาประดิษฐานไว้ ณ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) ซึ่งเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดเก็บรักษาไว้เป็นความลับสืบต่อกันมา ทั้งนี้เนื่องด้วยพระแก้วโกเมนเป็นพระพุทธรูปที่มีค่าหาได้ยากยิ่งเกรงจะสูญหาย จึงหวงแหนด้วยความห่วงใย พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามที่ผ่านมาทุกรูป จึงเก็บรักษาพระแก้วโกเมนไว้ในตู้นิรภัยตลอดมา ภายหลังจึงได้อัญเชิญออกมาให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี

นอกจากนี้ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีดำริให้บูรณะกุฏิโบราณภายในวัด ทีละหลังๆ จนปัจจุบัน สามารถบูกรณะได้ถึง 3 หลัง แต่ละหลังมีอายุมากกว่า 100 ปี ดังนี้

พระแก้วโกเมน-กุฏิโบราณ-วัดมณีวนาราม-04.jpg

กุฏิพระอริยวงศาจารย์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า กุฏิแดง เดิมเคยเป็นที่จำพรรษาของท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบลคณาภิบาลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย) เจ้าคณะสงฆ์เมืองอุบลราชธานีเมื่อ พ.ศ. 2371 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 บูรณะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2557 ใช้งบประมาณ 1,500,000 บาท

กุฏิแดง ได้รับ "รางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558" ประเภทอาคารปูชนียสถานและวัดวาอาราม จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

พระแก้วโกเมน-กุฏิโบราณ-วัดมณีวนาราม-05.jpg

กุฏิธรรมระโต สร้าง พ.ศ.2456 ได้รับการบูรณะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2558 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 800,000 บาท

พระแก้วโกเมน-กุฏิโบราณ-วัดมณีวนาราม-06.jpg

กุฏิใหญ่ คาดว่าสร้างเสร็จในปี 2478 ได้รับการบูรณะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2559 ใช้งบประมาณ 1,960,000 บาท

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511