guideubon

 

ขบวนแห่มหาสงกรานต์เมืองอุบล สักการะพระแก้วบุษราคัม รดน้ำขอพรพ่อเมือง

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-01.jpg

ขอเชิญชวนชาวอุบล และนักท่องเที่ยว ร่วมชมขบวนอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม แห่รอบเมือง เพื่อให้สักการะและสรงน้ำ พร้อมกับรดน้ำขอพรพ่อเมืองอุบล และนายกเทศมนตรีนครอุบล ตลอดขบวนแห่ ในวันที่ 13 เมษายน 2561 หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น!!

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-02.jpg

กำหนดการวันที่ 13 เมษายน 2561

เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง /สรงน้ำอนุสาวรีย์เจ้าคำผง, พระอุบาลีคุณูปมาจารย์, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และศาลหลักเมือง

เวลา 08.30 น. พิธีการ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

เวลา 09.00 น. พิธีขอขมา และอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม เข้าขบวนแห่

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-03.jpg

เคลื่อนขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม จากถนนหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม เลี้ยวซ้ายไปถนนเขื่อนธานี เลี้ยวขวาผ่านถนนหลวง เลี้ยวขวาผ่านถนนพรหมเทพ เลี้ยวขวาผ่านถนนอุปราช สิ้นสุด ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-04.jpg

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-05.jpg

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-06.jpg

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-07.jpg

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-08.jpg

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-09.jpg

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-10.jpg

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-11.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511