guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ ยกเลิก‼️ ถนนดอกไม้และสายน้ำ ปี 2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 แฟนเพจ เทศบาลนคร อุบลราชธานี ประกาศยกเลิก‼️ การจัดงานถนนดอกไม้และสายน้ำ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และให้สอดคล้องกับมาตรการ และคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน ในขณะที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปทั่วทั้งภูมิภาค ตลอดจน

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในจังหวัดอุบลราชธานี

Cr.ภาพ : หน.พิศาล ดีพร้อม
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-ยกเลิก-02.jpg