guideubon

 

นายกฯ แอน นำทีมทดสอบระบบ ถนนดอกไม้และสายน้ำ ปี 2562

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-01.jpg

วันที่ 10 เมษายน 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมทดสอบระบบน้ำที่ "ถนนดอกไม้และสายน้ำ" ถนนราชบุตร บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2562 เวลา 10.00-18.00 น.

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-02.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-03.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-04.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-05.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-06.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-07.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-08.jpg