guideubon

 

ชวนหมู่ไปยามบ้าน เล่นสงกรานต์เมืองอุบล 2562

สงกรานต์ปีนี้ ชวนหมู่ไปยามบ้าน (ชวนเพื่อนกลับไปเที่ยวบ้าน) ไปดู ไปเล่น สงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ วัฒนธรรมอีสานที่หาดูได้ยาก สวย หวาน ขลัง อลังการ หลากหลายอารมณ์ผสมอยู่ในฮางฮดรดน้ำ

พบกับประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน (ไทย ลาว เขมร เวียดนาม) ที่เดียวในประเทศไทย ที่เดียว... อุบลราชธานี วันที่ 12-13 เมษายน 2562 ณ สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ฮางฮดรดน้ำ-สงกรานต์เมืองอุบล-02.jpg

กำหนดการ

วันที่ 12 เมษายน 2562 ณ เชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี (ฝั่งอำเภอวารินชำราบ)

เวลา 17.00 น. - พิธีเปิดประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และผู้แทน 4 แผ่นดิน (ไทย , ลาว, กัมพูชา,เวียดนาม)
- ขบวนแห่สงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน และขบวนแห่ชุมชน เคลื่อนขบวนแห่ไปตาม สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี สิ้นสุดขบวนแห่ที่บริเวณถนนดอกไม้และสายน้ำ (ถนนราชบุตร)

วันที่ 13 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์)

เวลา 07.00 น. - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง
สรงน้ำอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์(เจ้าคำผง),พระอุบาลีคุณูปมาจารย์,สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และศาลหลักเมือง
เวลา 09.00 น. - พิธีสรงน้ำพระแก้วบุษราคัมเป็นปฐมฤกษ์ อัญเชิญพระแก้วบุษราคัมประดิษฐานบนบุษบกคานหามเพื่อร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
เวลา 17.00 น. - พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 106 ชุมชน จากเทศบาลนครอุบลราชธานีและตัวแทนผู้สูงอายุจาก 25 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง

วันที่ 14 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

เวลา 18.00 น. - งาน“ตุ้มโฮม สงกรานต์ สูงวัย ใจเบิกบาน” ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง

วันที่ 12 - 15 เมษายน 2562 - เทศกาลอาหารสี่แผ่นดิน(อินโดจีน) ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง และถนนดอกไม้และสายน้ำ ณ บริเวณข้างทุ่งศรีเมือง หน้าโรงเรียนอนุบาลอุบล (ถนนราชบุตร)