guideubon

 

พิธีเปิดถนนดอกไม้และสายน้ำ งานสงกรานต์เมืองอุบล 2561

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์อุบล-01.jpg

วันที่ 11 เมษายน 2561 สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดถนนดอกไม้และสายน้ำ ณ บริเวณถนนราชบุตร หน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์อุบล-02.jpg

สำหรับงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2561 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2561 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย งานเทศกาลอาหารไทยอินโดจีน ครั้งที่ 21 บริเวณหน้าศาลหลักเมือง การแสดงดนตรีพื้นเมือง ณ เวทีกลางหน้าศาลหลักเมือง และเวทีถนนราชบุตร

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์อุบล-03.jpg

โดยในปีนี้ กำหนดให้มีจุดเล่นน้ำวิถีไทย ถนนดอกไม้และสายน้ำ ระหว่างวันที่ 11 -16 เมษายน2561 เปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์อุบล-04.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์อุบล-05.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์อุบล-06.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์อุบล-07.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สฤษดิ์-ยุพาพร-วิฑูรย์-01.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สฤษดิ์-ยุพาพร-วิฑูรย์-02.jpg