guideubon

 

พิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมแห่รอบเมือง งานประเพณีสงกรานต์ 2560

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-054.jpg

วันที่ 13 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีนำน้ำสรงพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้จังหวัดอุบลราชธานี สรงน้ำพระแก้วบุษราคัมเป็นปฐมฤกษ์ ก่อนอัญเชิญขึ้นรถบุษบกแห่รอบเมืองเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนชนชาวอุบลราชธานีได้นมัสการ กราบไหว้ และสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 2560 ชมภาพบรรยากาศงาน ดังนี้

ภาพการแสดงโปงลาง และการละเล่นแบบไทยๆ ในงานประเพณีสงกรานต์

ภาพพิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม และน้ำสรงพระราชทาน

ภาพพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ และอ่านประกาศสงกรานต์ ปี 2560

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทาน และขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ประชาชนชาวอุบล รอรดน้ำขอพรผู้ว่าฯ ในขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-065.jpg

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-044.jpg

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-086.jpg

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-111.jpg