guideubon

 

เชิญสรงน้ำพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม เทศกาลสรงกรานต์เมืองอุบล 2558

 พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-วัดป่าน้อย-05.jpg

วันที่ 12 เมษายน 2558 นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีอัญเชิญพระแก้วโกเมน พระแก้วโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ มาประดิษฐานบนบุษบก เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-วัดป่าน้อย-02.jpg

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-วัดป่าน้อย-03.jpg

ภายหลังอัญเชิญพระแก้วโกเมนประดิษฐานบนบุษบกแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำประชาชนคุ้มวัดมณีวนาราม สรงน้ำขอพรจากพระเดชพระคุณ พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-วัดป่าน้อย-04.jpg

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-วัดป่าน้อย-01.jpg

 สำหรับพระแก้วโกเมน เป็นพระบูชาปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก กว้าง 4 นิ้ว สูงประมาณ 5 นิ้ว สันนิษฐานว่า พระแก้วโกแมน องค์นี้ได้อุบัติขึ้นมาพร้อมกับพระแก้วบุษราคัม ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

พระแก้วโกเมน เป็นพระพุทธรูปอัญมณีในตระกูล “นพรัตนชาติ” (แก้วเก้าประการ) อันได้แก่ สีขาวผ่องเพชรดี ทับทิมสีมณีแดง เขียวใสแสงมรกตเหลือใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลไพฑูรย์ 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไทยมีสงครามกับเวียงจันทน์ ผู้รักษาการบ้านเมืองและทายก-ทายิกา ได้พากันนำพระแก้วโกเมนไปรักษาไว้อย่างดีที่วัดบ้านกุดละงุม (อำเภอวารินชำราบ ปัจจุบัน) และคณะผู้รักษาพระแก้วโกเมน ได้นำท่อนไม้จันทร์มาทำเป็นผอบใหญ่ คว่ำองค์พระพุทธรูปไว้ ด้วยเกรงว่าข้าศึกจะแย่งชิงไป การที่นำผอบไม้จันทน์ไปคว่ำ(หรือครอบ)พระแก้วไว้นั้น ภาษาอีสานเรียกว่า “งุม” วัดซึ่งเป็นที่เก็บรักษาพระแก้วโกเมนครั้งนั้น จึงเรียกว่า “ วัดกุดละงุม ” มาจนปัจจุบัน

ครั้งเมื่อศึกสงบลงจึงได้นำพระแก้วโกเมนมาประดิษฐานไว้ ณ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) ซึ่งเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดเก็บรักษาไว้เป็นความลับสืบต่อกันมา ทั้งนี้เนื่องด้วยพระแก้วโกเมนเป็นพระพุทธรูปที่มีค่าหาได้ยากยิ่งเกรงจะสูญหาย จึงหวงแหนด้วยความห่วงใย พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามที่ผ่านมาทุกรูป จึงเก็บรักษาพระแก้วโกเมนไว้ในตู้นิรภัยตลอดมา

ครั้งเมื่อสิ้นสมัยหลวงปู่พระธรรมเสนานี (กิ่ง มหับผโล) คณะกรรมการวัดจึงขออนุญาตนำพระแก้วโกเมนลงมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา และสรงน้ำในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว และได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ในโอกาสเทศกาลประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2558 พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธีราจารย์ ได้เมตตาให้อัญเชิญพระแก้วโกเมนมาให้ประชาชนได้สรงน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2558 ณ ที่ประดิษฐานบนบุษบก ทางด้านหน้าหอพระแก้วโกเมน