guideubon

 

พิธีรดน้ำขอพร ผวจ.อุบลฯ และผู้สูงอายุจาก 25 อำเภอ

รดน้ำขอพรผู้ว่า-วันผู้สูงอายุ-01.jpg

วันที่ 13 เมษายน 2562 ที่บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นายเธียรชัย พุทธรังษี และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้บริหาร ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันรดน้ำขอพร นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี และนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

รดน้ำขอพรผู้ว่า-วันผู้สูงอายุ-02.jpg

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำผู้ร่วมงานทั้งหมด รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุที่เชิญมาจาก 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งจากชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นสิริมงคลทั้งผู้สูงอายุและผู้ร่วมงานที่ได้สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ตามฮีตคองโบราณ ในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

รดน้ำขอพรผู้ว่า-วันผู้สูงอายุ-03.jpg

รดน้ำขอพรผู้ว่า-วันผู้สูงอายุ-04.jpg

รดน้ำขอพรผู้ว่า-วันผู้สูงอายุ-05.jpg

รดน้ำขอพรผู้ว่า-วันผู้สูงอายุ-06.jpg

รดน้ำขอพรผู้ว่า-วันผู้สูงอายุ-07.jpg

รดน้ำขอพรผู้ว่า-วันผู้สูงอายุ-08.jpg

รดน้ำขอพรผู้ว่า-วันผู้สูงอายุ-09.jpg

รดน้ำขอพรผู้ว่า-วันผู้สูงอายุ-10.jpg