guideubon

 

ฉลอง 231 ปี อุบลราชธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์ ทั้ง 25 อำเภอ

มหาสงกรานต์-อุบล25อำเภอ-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี เฉลิมฉลอง “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ ทั้ง 25 อำเภอ อาทิ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ตลอดเดือน เมษายน สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลง ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
13 - 14 เมษายน ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป / ขบวนแห่อัญเชิญพระแก้ว ๕ องค์ หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม และบริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูล (ถนนคนเดิน)
13 - 17 เมษายน สรงน้ำพระแก้วบุษราคัม ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
13 - 15 เมษายน สรงน้ำพระแก้วโกเมน ณ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)
14 เมษายน สรงน้ำพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง ณ วัดสุปัฏนาราม
13 เมษายน สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ณ วัดหลวง
13 - 15 เมษายน สรงน้ำพระแก้วนิลกาฬ และพระแก้วมรกต ณ วัดเลียบ
13 - 15 เมษายน สรงน้ำหลวงพ่อเงิน ณ วัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง)

อำเภอพิบูลมังสาหาร

12 เมษายน “แก่งสะพือ Run” 2023 ครั้งที่ 1 : แก่งสะพือ RUN มันส์ทะลุแก่ง
12 – 15 เมษายน “งานประเพณีมหาสงกรานต์แก่งสะพือ ๒๕๖๖”
- ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม / สรงน้ำพระ / รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
- ประกวดเทพีสงกรานต์และ Miss Queen แก่งสะพือ
- ประกวดแต่งกายงามผู้สูงอายุ / ประกวดก่อปราสาททราย
- ประกวดขบวนแห่วัฒนธรรม / ประกวดหนูน้อยผ้าไทย
- ประกวดรำวงมหาดไทย
- การแข่งขันและการแสดงศิลปวัฒนธรรม

อำเภอเขมราฐ

ณ สวนสาธารณะดอนปู่ตา และถนนสายวัฒนธรรม
13 เมษายน ทำบุญตักบาตร / บวงสรวงปู่ตา / พระเทพวงศา /
- รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ / ประกวดเทพีสงกรานต์
- ขบวนแห่รถบุปผาชาติและเทพีสงกรานต์ / ถนนสายน้ำ
14 - 15 เมษายน ถนนคนเดินถนนสายวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
- รำเฉลิมฉลอง 209 ปี เขมราษฏร์ธานี
- รำฉลองครบรอบ 10 ปี ถนนสายวัฒนธรรม
- เดินแบบผ้าไทย / การแสดงโปงลางอีสานพื้นบ้าน
- บูธแสดงสินค้า OTOP / ภาพเก่าเล่าเรื่อง
- รำวงย้อนยุค / เขมราฐกลางแปลง เป็นต้น

มหาสงกรานต์-อุบล25อำเภอ-09.jpg

ทั้งนี้ทุกอำเภอ ได้จัดประเพณีสงกรานต์ ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ขอให้พี่น้องชาวอุบลราชธานี และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เที่ยวงานประเพณีสงกรานต์อุบลราชธานี วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว อย่างมีความสุข ขับขี่ปลอดภัย ปลอดสุราและยาเสพติด ร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

มหาสงกรานต์-อุบล25อำเภอ-02.jpg

มหาสงกรานต์-อุบล25อำเภอ-03.jpg

มหาสงกรานต์-อุบล25อำเภอ-04.jpg

มหาสงกรานต์-อุบล25อำเภอ-05.jpg

มหาสงกรานต์-อุบล25อำเภอ-06.jpg

มหาสงกรานต์-อุบล25อำเภอ-07.jpg

มหาสงกรานต์-อุบล25อำเภอ-08.jpg