guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ เปิดจวนผู้ว่าฯ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร

รดน้ำขอพร-ผวจ-อุบล-09.jpg

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสิริพร จังตระกุล ภริยา เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปซึ่งอัญเชิญมาจากห้องทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรี อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 นาวาอากาศเอก เพชร ธรรมวิญญา รองผู้บังคับการกองบิน 21 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ที่สืบทอดปฏิบัติมานาน

ภาพพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด

รดน้ำขอพร-ผวจ-อุบล-17.jpg

สำหรับบรรยากาศในบริเวณจวนปู้วง่าราชการจังหวัดฯ เต็มไปด้วยมิตรภาพและการให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา ทั้งยังมีการรดน้ำขอพรจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดและจากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งแสดงถึงการให้ความเคารพนับถือในอาวุโส เต็มไปด้วยความอ่อนโยน เอื้ออาทรและความเคารพซึ่งกันและกัน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะที่สนุกสนานและคำอวยพรที่ดีๆ ให้แก่กัน โดยมีสายสัมพันธ์ของน้ำเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงจิตใจและการยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นอย่างดีอีกด้วย

ภาพพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด

รดน้ำขอพร-ผวจ-อุบล-24.jpg

สำหรับประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่นิยมทำในช่วงวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและเพื่อขอขมาลาโทษต่อบิดา มารดา ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ ผู้ที่ให้ความเคารพนับถือ ในสิ่งต่างๆ ที่ได้ล่วงเกินทั้งทางกาย วาจาและใจ ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี รวมทั้งเพื่อขอพรจากท่านเหล่านั้นในการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและให้กำลังใจแก่ชีวิตตนเอง

ภาพพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด

รดน้ำขอพร-ผวจ-อุบล-29.jpg

รดน้ำขอพร-ผวจ-อุบล-34.jpg

รดน้ำขอพร-ผวจ-อุบล-39.jpg

ภาพพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด