guideubon

 

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม

ปิดทอง-สรงน้ำ-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-อุบล-59.jpg

วันที่ 8 เมษายน 2560 ที่วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายฆารวาส และพลตรี อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ประกอบพิธีอันเชิญน้ำสรงพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พร้อมเปลี่ยนผ้าสไบทิพย์ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปี 2560 โดยมีข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก 

ชมภาพพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม