guideubon

 

ประเพณีสงกรานต์ ร่วมฉลอง 205 ปี เขมราษฎร์ธานี

สงกรานต์เขมราฐ-205ปี-01.jpg

กิจกรรมร่วมฉลอง 205 ปี เขมราษฎร์ธานี

วันที่ 1 เมษายน 2562 พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (อบรมโครงการ 1-23 เมษายน)

วันที่ 2 เมษายน 2562 ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 7 เมษายน 2562 งานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล Khemmarat Running

สงกรานต์เขมราฐ-205ปี-02.jpg

วันที่ 11 เมษายน 2562 พิธีเปิดนิทรรศการประวัติเมืองเขมราษฎร์ธานี ของดี 9 ตำบล อาหารและสินค้า OTOP นวัตวิถีการแสดงบนเวที ขบวนแห่ขันหมากเป็ง เดินทางจากวัดโพธิ์มาที่อนุสาวรีย์พระเทพวงศา รำถวายสักการะพระเทพวงศา โดยนางรำกว่า 1,500 คน มินิคอนเสิร์ต,การแสดงโปงลาง ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

วันที่ 12 เมษายน 2562

- พิธีทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ณ วัดกลาง (วัดชัยภูมิการาม) ประเพณีก่อเจดีย์ทราย การแต่งกายย้อนยุค รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ถวายพัตตาหารเพล พิธีเปิดงานฉลองเขมราษฎร์ธานี 205 ปี

- ชมการแสดงแสงสีเสียงชุด “เขมราษฎร์ธานี” สุดตระการตา ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
องค์ 1 ตำนานเมืองเล่าเรื่องเขมราฐ
องค์ 2 ความสุขแห่งวิถีชนคนลุ่มน้ำโขง
องค์ 3 วิถีวัฒนธรรมแห่งความสามัคคีฅนเขมราฐ
องค์ 4 พระบารมีปกเกล้าชาวเขมราฐ

- ถนนสายวัฒนธรรมนัดพิเศษ “ชุมชนวิถีวัฒนธรรม 205 ปี เขมราษฎร์ธานี” ชมขบวนบุปผชาติ การประกวดนางสงกรานต์ ณ ลานเบิ่งโขง

สงกรานต์เขมราฐ-205ปี-03.jpg

วันที่ 13 เมษายน 2562 พิธีตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี ขบวนแห่งานมหาสงกรานต์ จากดอนเจ้าปู่-ลานดอกจาน ถนนสายวัฒนธรรมนัดพิเศษ “ชุมชนวิถีวัฒนธรรม 205 ปี เขมราษฎร์ธานี”

วันที่ 14 เมษายน 2562 ถนนสายวัฒนธรรมนัดพิเศษ “ชุมชนวิถีวัฒนธรรม 205 ปี เขมราษฎร์ธานี”