guideubon

 

สรงน้ำพระแก้วโบราณ 2 องค์ ประเพณีสงกรานต์ ที่วัดเลียบ

พระแก้วมรกต-วัดเลียบ-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานีมีพระแก้วโบราณ อายุไม่น้อยกว่าร้อยปีอยู่หลายองค์ครับ ที่ค้นพบระยะแรกๆ ได้แก่ พระแก้วบุษราคัม พระแก้วไพฑูรย์ พระแก้วขาว พระแก้วโกเมน และภายหลังในรอบสิบปีนี้ มีอีก 2 องค์ ได้แก่พระแก้วนิลกาฬ ซึ่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันพบที่ฝ้าเพดานกุฏิหลังเก่า และพระแก้วมรกต ที่มีชาวอุบลฯ คนเก่าคนแก่นำมาถวายให้อยู่ในความดูแลของวัด ทำให้วัดเลียบมีพระแก้วโบราณถึง 2 องค์ ด้วยกัน ซึ่งมีการอัญเชิญพระแก้วทั้ง 2 องค์ มาให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำเป็นสิริมงคลช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี

พระแก้วนิลกาฬ-วัดเลียบ-01.jpg

พระแก้วนิลกาฬ ถูกค้นพบโดย พระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเลียบ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ท่านได้เล่าถึงที่มาของพระแก้วนิลกาฬ จากการได้พบกล่องลายไม้สักโบราณ ในขณะที่เป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ.2545 โดยค้นพบบนฝาเพดานกุฏิสุขสวัสดิ์มงคล ซึ่งเป็นกุฏิหลังเก่าของวัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งท่านได้พบพระพุทธรูป 3 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปบุเงิน 2 องค์ และพระแก้วนิลกาฬ 1 องค์ ท่านได้นำมาให้ญาติโยมมาสรงน้ำในงานประเพณีสงกรานต์ เมื่อ พ.ศ.2549 และได้จัดทำเครื่องทรงชฎา มงกุฎทองคา ซึ่งทำจากพลอยแท้ ทองคำแท้ถวาย

พระแก้วมรกต-วัดเลียบ-01.jpg

สำหรับพระแก้วมรกตองค์นี้ มีพุทธลักษณะคล้ายพระแก้วโกเมน วัดป่าน้อย แต่ยังไม่มีรายละเอีัยดที่แน่ชัด พระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเลียบ บอกว่ามีโยมมาถวายไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2555