guideubon

 

งานปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประเพณีมหาสงกรานต์เมืองอุบล

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-วัดมหาวนาราม-อุบล-01.jpg

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวอุบล และจังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอด โดยเฉพาะในอดีต เมื่อมีความขัดแย้งกันขึ้น หรือเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ ชาวเมืองก็จะชวนกันมาสาบานต่อหน้าองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลง เพราะต่างเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน หากใครไม่ทำตามที่ได้ให้คาสัตย์สาบานเอาไว้ ก็จะมีอันเป็นไปต่างๆ นานา รวมทั้งการมาขอพรให้ประสบความสาเร็จในการสอบไล่ หรือในหน้าที่การงาน และความประสบโชคมีสุขในครอบครัว หรือแม้กระทั่งมีสิ่งของสาคัญสูญหายไป จะมาบนบานต่อหน้าองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลง เพื่อขอให้ได้สิ่งของที่หายไปกลับคืนมา  โดยเฉพาะเมื่อมีการเดินทางมารับตาแหน่งใหม่ของข้าราชการทุกระดับชั้น จะต้องมาไหว้กราบนมัสการบอกกล่าวต่อองค์ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากอุปสรรคใดๆ

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-วัดมหาวนาราม-อุบล-02.jpg

พระเจ้าใหญ่อินแปลง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนพร้อมกับลงรักปิดทอง ลักษณะศิลปะแบบลาว ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 3 เมตร สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร ตามศิลาจารึกอันฝังอยู่ที่แท่นเบื้องหลังแห่งองค์พระประธาน ปรากฏว่า วัดมหาวนาราม สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2363 โดยพระพรหมวรราชสุริยวงษ์ เจ้าเมืองคนที่ 2 เป็นผู้สร้าง หลังจากนั้นอีก 1 ปี พระมหาราชครูศรลัทธรรมวงศา เจ้าอาวาสพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ได้สร้างพระพุทธรูปองค์ประธาน ถวายพระนามว่า “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง”

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-วัดมหาวนาราม-อุบล-03.jpg

มีตำนานเล่าขานถึงการก่อสร้างพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงหลายอย่าง โดยอีกนัยหนึ่งว่า ขณะที่ก่อสร้างอยู่นั้น ก็ได้มีฝนตกฟ้าร้องอยู่ตลอดเวลา ใกล้จะแล้วเสร็จอยู่แล้วเพราะเหลือแต่การตกแต่งให้สวยงามเท่านั้น พอถึงตอนดึกก็ได้มีแสงสว่างเต็มบริเวณวัดไปหมดและสูงขึ้นสู่อากาศ ผู้คนต่างก็ตื่นตกใจและมาดูก็ไม่เห็นมีอะไร ต่างก็กลับสู่บ้านเรือนของตน พอรุ่งเช้าก็ปรากฏว่าพระพุทธรูปที่สร้างยังไม่เสร็จนั้นก็ได้สำเร็จเรียบร้อยสวยงามเป็นอย่างยิ่ง พอเห็นเป็นอย่างนั้นชาวบ้านต่างก็พูดว่าเทวดามาสร้าง พระอินทร์แปลงร่างลงมาสร้างแปลงร่างลงมาเป็นตาผ้าขาวมาสร้างจึงได้สวยงามอย่างนี้ ถ้าเป็นคนธรรมดามาสร้างจะไม่สวยงามได้เพียงนี้ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าพระอินทร์แปลงร่างลงมาสร้างเสริม รูปร่างหน้าตาของพระพุทธรูปองค์นี้จึงได้สวยงดงามยิ่งนัก เหตุนั้นจึงได้ขนานนามว่า “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง” (คำว่า แปง แปลว่า ทำ) และต่อมาเรียกว่าพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และก็ได้มีความเชื่อกันมาตลอดจนตราบเท่าทุกวันนี้ 

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-วัดมหาวนาราม-อุบล-04.jpg

ทุกวันเพ็ญเดือน 5 (เมษายน) ของทุกปี จะมีการจัดงาน ปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ร่วมบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ตักบาตรดอกไม้ และทอดผ้าป่าสามัคคี โดยปี 2559 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-22 เมษายน 2559