guideubon

 

ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-อุบล-02.jpg

ในรอบหนึ่งปี จะมีเพียงไม่กี่วันที่ทาง วัดมณีวนาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดป่าน้อย จะอัญเชิญพระแก้วโกเมน ออกมาให้สักการะอย่างใกล้ชิดครับ ที่แน่ๆ ในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะอัญเชิญพระแก้วโกเมนออกมาให้สรงน้ำกัน

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-อุบล-01.jpg

พระแก้วโกเมน เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย สร้างด้วยแก้วโกเมน (สีแดงเข้ม) ตามตำนานกล่าวว่าพระแก้วโกเมน อุบัติขึ้นพร้อมกับพระแก้วบุษราคัม ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีอุบลรัตนราม เป็นพระพุทธรูปอัญมณีในตระกูลแก้วนพเก้า คือ เพชร มณีแดง มรกต บุษราคัม โกเมน นิลกาฬ มุกดา เพทาย และไพฑูรย์

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไทยมีสงครามกับเวียงจันทน์ ผู้รักษาการบ้านเมืองและทายก-ทายิกา ได้พากันนำพระแก้วโกเมนไปรักษาไว้อย่างดีที่วัดบ้านกุดละงุม (อ.วารินชำราบ ปัจจุบัน) และคณะผู้รักษาพระแก้วโกเมน ได้นำท่อนไม้จันทร์มาทำเป็นผอบใหญ่ คว่ำองค์พระพุทธรูปไว้ ด้วยเกรงว่าข้าศึกจะแย่งชิงไป การที่นำผอบไม้จันทน์ไปคว่ำ (หรือครอบ) พระแก้วไว้นั้น ภาษาอีสานเรียกว่า “งุม” วัดซึ่งเป็นที่เก็บรักษาพระแก้วโกเมนครั้งนั้น จึงเรียกว่า “ วัดกุดละงุม ” มาจนปัจจุบัน

 พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-อุบล-04.jpg

ครั้งเมื่อศึกสงบลง จึงได้นำพระแก้วโกเมนมาประดิษฐานไว้ ณ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) ซึ่งเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัด เก็บรักษาไว้เป็นความลับสืบต่อกันมา ทั้งนี้ เนื่องด้วยพระแก้วโกเมนเป็นพระพุทธรูปที่มีค่าหาได้ยากยิ่งเกรงจะสูญหาย จึงหวงแหนด้วยความห่วงใย พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามที่ผ่านมาทุกรูป จึงเก็บรักษาพระแก้วโกเมนไว้ในตู้นิรภัยตลอดมา

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-อุบล-03.jpg

ต่อมาเมื่อสิ้นสมัยหลวงปู่พระธรรมเสนานี (กิ่ง มหับผโล) คณะกรรมการวัดจึงขออนุญาตนำพระแก้วโกเมน ลงมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว และในระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมา ก็ได้อัญเชิญลงมาให้สรงน้ำในเทศกาลสรงกรานต์อีกด้วย