guideubon

 

อุบลฯ กำหนดโซนเล่นน้ำสงกรานต์ สั่งห้ามเล่นบนท้องถนนทั่วไป

สงกรานต์-อุบล-โซนเล่นน้ำ-03.jpg

วันที่ 10 เมษายน 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กว่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ปี 2559 นี้ จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดแผนจัดการจราจรและจัดพื้นที่การเล่นน้ำสงกรานต์ในเขตเทศบาลนคร จำนวน 3 วัน ได้่แก่ วันที่ 13–15 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. โดยห้ามเล่นน้ำสงกรานต์บนท้องถนนทั่วไป ให้เล่นบริเวณพื้นที่ที่กำหนด ที่มีความปลอดภัย และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

สงกรานต์-อุบล-โซนเล่นน้ำ-04.jpg

ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามแต่งกายที่ล่อแหลมหรือไม่เหมาะสม ห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ห้ามแสดงภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์ เล่นน้ำด้วยความสุภาพ ไม่ใช้เครื่องฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงทุกประเภท

สงกรานต์-อุบล-โซนเล่นน้ำ-05.jpg

นอกจากนี้ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด หากข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐกระทำผิดในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัย และที่สำคัญร่วมรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทยโดยการรดน้ำดำหัวแทนการสาดน้ำ และเล่นน้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

สำหรับพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นน้ำสงกรานต์ได้ มี 2 โซน ดังนี้

สงกรานต์-อุบล-โซนเล่นน้ำ-01.jpg

สงกรานต์-อุบล-โซนเล่นน้ำ-02.jpg

 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511