guideubon

 

ถนนดอกไม้และสายน้ำ เทศบาลนครอุบลฯ พร้อมเปิด 13 เม.ย.59

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์-อุบล-01.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ เทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 13 -15 เมษายน 2559 รวม 3 วัน โดยเปิดน้ำระหว่างเวลา 13.00 น.- 18.00 น. (เป็นเวลา 5 ชั่วโมง)

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์-อุบล-02.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์-อุบล-03.jpg

 ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์-อุบล-04.jpg

 ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์-อุบล-05.jpg

ถนนดอกไม้และสายน้ำ-สงกรานต์-อุบล-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511