guideubon

 

ชวนนมัสการสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม 13-15 เม,ย, นี้ ที่วัดศรีอุบลฯ

สรงน้ำ-พระแก้วบุษราคัม-01.jpg

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน “นมัสการสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม” ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2564 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง

สรงน้ำ-พระแก้วบุษราคัม-02.jpg

โดยจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดงานเพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ที่ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมจิตอาสาให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวมาทำบุญได้แก่บริการน้ำดื่ม บูชาดอกไม้ น้ำอบสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม บูชาแผ่นทองพระประจำวันเกิด ปักธงพระเจดีย์ทราย

จึงขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ ร่วมงาน “นมัสการสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม” ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2564 นี้

สรงน้ำ-พระแก้วบุษราคัม-03.jpg

กำหนดการจัดงาน
สรงน้ำพระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม
ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2564

วันที่ 13 เมษายน 2564
สถานที่ ศาลาการเปรียญ วัดศรีอุบลรัตนาราม
เวลา 07.00 น.
- ข้าราชการ ประชาชน ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุ สามเณร ที่พระอุโบสถ วัดศรีอุบลรัตนาราม
เวลา 08.30 น.
- ชุมชน/สถานศึกษา/หน่วยงานราชการและเอกชน พร้อมกันที่บริเวณหน้าพระอุโบสถ
เวลา 09.00 น.
- เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูป
- เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- ประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ขอขมาพระแก้วบุษราคัม
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- พิธีกรอาราธนาศีล – รับศีล
- พราหมณ์โอมอ่านคำอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม
- ประธาน และคณะถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา/กรวดน้ำ รับพร
- เจ้าอาวาสอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมจากบุษบกไปประดิษฐานที่แท่นสรงเล็ก
- ประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สรงน้ำพระแก้วบุษราคัม ด้วยน้ำสรงพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นปฐมฤกษ์ แล้ว
- ประธานอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมออกจากพระอุโบสถ นำไปประดิษฐานบนบุษบกคานหามที่ตั้งขบวนรอรับอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถเพื่อเตรียมเข้าขบวนอัญเชิญ
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาอีกครั้งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง
- เคลื่อนขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม
- ประธาน อัญเชิญพระแก้วบุษราคัมไปประดิษฐานที่บุษบกแท่นสรงที่หอสรงเสร็จแล้ว จุดธูป – เทียน บูชาและสรงน้ำพระแก้วบุษราคัมเป็นปฐมฤกษ์
- เปิดให้พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปร่วมสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม และบำเพ็ญกุศลตามกองการกุศลต่าง ๆ ตลอดวัน
เวลา 11.00 น.
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ที่ศาลาการเปรียญ 

วันที่ 14 เมษายน 2564
เวลา 07.00 น.
- ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสามเณร ที่ศาลาการเปรียญ
- เปิดให้สรงน้ำพระแก้วบุษราคัม และบำเพ็ญกุศลตามกองการกุศลต่าง ๆ ตลอดวัน
เวลา 11.00 น.
- ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสามเณร ที่ศาลาการเปรียญ

วันที่ 15 เมษายน 2564
เวลา 07.00 น.
- ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสามเณร ที่ศาลาการเปรียญ
- เปิดให้สรงน้ำพระแก้วบุษราคัม และบำเพ็ญกุศลตามกองการกุศลต่าง ๆ ตลอดวัน
เวลา 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสามเณร ที่ศาลาการเปรียญ
เวลา 16.00 น. - ประกอบพิธีบายศรีขอพรจากพระแก้วบุษราคัม
เวลา 17.00 น. - ประกอบพิธีสรงน้ำขอพรจากพระเถระผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
เวลา 23.00 น. - ประกอบพิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมขึ้นประดิษฐานบนบุษบกภายในพระอุโบสถ
วัดศรีอุบลรัตนาราม 
- พระสงฆ์ ทายกทายิกา พุทธศาสนิกชน พร้อมกันที่หอสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม
- ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะพระแก้วบุษราคัม
- หัวหน้าทายกทายิกา อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์บอกศีล
– กล่าวปิดงาน ( สัมโมทนียกถา )
- ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงผ่านองค์พระแก้วบุษราคัมแก่ประชาชน ที่มาร่วมงาน
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
เวลา 24.00 น.
- อัญเชิญพระแก้วบุษราคัมขึ้นประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม
- พิณพาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ เป็นอันเสร็จพิธี

สรงน้ำ-พระแก้วบุษราคัม-04.jpg

สรงน้ำ-พระแก้วบุษราคัม-05.jpg