guideubon

 

การแข่งขัน Street Cover Dance เต้นสะบัดลายความเป็นไทย สวมใส่ผ้ากาบบัว

Street-Cover-Dance-งานกาชาด-02.jpg

ขอเชิญร่วมสมัคร ประกวดแข่งขัน Street Cover Dance (Dancing to get the sunlight เต้นสะบัดลายความเป็นไทย สวมใส่ผ้ากาบบัว) “ชิงถ้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี” งานกาชาด รับแสงแรกแห่งสยาม ยลสาวงามผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ในวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2563 ณ เวทีกลาง ลานขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- เป็นเด็กและเยาวชน ที่มีภูมิลำเนา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี อายุ 15 – 25 ปี
- มีความสามารถในการเต้น Street Cover Dance โดย ไม่จำกัดศิลปิน

กติกาการแข่งขัน
- สมาชิกในทีม ทีมละ 8 – 16 คน
- เพลงที่ใช้ประกวด สามารถผสมผสานระหว่าง Street Cover ไม่จำกัดจำนวน โดยให้อยู่ในเวลา ที่กำหนด
- การแต่งกาย สามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้ตามความเหมาะสมโดยต้องมีการนำผ้ากาบบัวมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์การแสดง
- สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้
- อุปกรณ์ต้องมีความสูงไม่เกิน 2 เมตร
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าประกวดและผู้ชม
- เวลาที่ใช้ในการแสดง ไม่เกิน 10 นาที (หากแสดงขาดหรือเกินเวลาที่กำหนดทุกๆ 30 วินาที หัก 1 คะแนน

Street-Cover-Dance-งานกาชาด-03.jpg

ขั้นตอนการสมัคร
- ลงทะเบียนสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ลิงค์นี้
https://drive.google.com/file/d/1guCGA6WoqCUnvM0NKuMbiaWkqyd9kkR/view?usp=sharing
- สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

ระยะเวลาในการรับสมัคร
- ตั้งแต่ วันนี้ - วันที่ 22 ธันวาคม 2566
- สามารถรับใบสมัครได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี / สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางชั้น 1

หลักฐานในการสมัคร
ใบสมัคร 1ชุด / รูปถ่ายสมาชิกในทีม 1 ใบ / สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักเรียนนักศึกษา ที่มีเลข 13 หลัก สมาชิกในทีม คนละ 1 ใบ
- ส่งใบสมัครได้ที่ เพจ Dancing to get the sunlight เต้นสะบัดลายความเป็นไทย สวมใส่ผ้ากาบบัว สำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี สำนักสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

Street-Cover-Dance-งานกาชาด-04.jpg

การแข่งขันรอบแรก (1)
- รอบแรก การประกวดรอบแรกจำนวน 20 ทีม คัดผู้เข้ารอบเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 10 ทีม โดยให้ผู้เข้าประกวดเตรียมเพลงมาเอง
- เพลงที่ใช้ในการแข่งขันสามารถตัดต่อได้อย่างอิสระ ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยรวมทั้งแนว Cover และ Street รวม ทั้งการแสดง 10 นาที
- ไม่จำกัดรูปแบบการแสดง สามารถออกแบบการแสดงได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้อยู่ในรูปแบบของการแข่งขัน Cover ศิลปินเกาหลี ศิลปินญี่ปุ่น หรือ ศิลปินไทย

การแข่งขันรอบแรก (2) รอบชิงชนะเลิศ
- ให้ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบจำนวน 10 ทีม ประกวดเต้น street cover dance ภายใต้โจทย์ความเป็นอุบลราชธานี ที่แต่ละทีมจับสลากได้ (ทั้ง 20 ทีมจะได้จับสลากในวันที่ 22 ธันวาคม 2563) โดยตัดต่อเพลงและออกแบบท่าเต้นเอง

เกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน )
1. ทักษะการเต้น การจัดระเบียบร่างกาย และความแข็งแรง 15 คะแนน
2. ความพร้อมเพรียง 15 คะแนน
3. การถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกภาพของนักแสดง 15 คะแนน
4. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าเต้น / ภาพรวมการแสดง 15 คะแนน
5. เครื่องแต่งกาย 10 คะแนน
6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง 10 คะแนน
7. ความสนุกสนานของการแสดง 10 คะแนน
8. เวลาที่ใช้ในการแสดง 10 คะแนน
*** หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดของการแข่งขัน และคะแนนการตัดสินสามารถตรวจสอบได้

กำหนดการ การแข่งขัน
ลงทะเบียนเวลา 15.00 น.
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 63 การแข่งขันรอบแรก (1) 15.00. น.
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 63 การแข่งขันรอบแรก (2) รอบชิงชนะเลิศ 15.00. น.
*** หมายเหตุ
- ขนาดของเวที..............เมตร
- กำหนดการ และ รายละเอียดของงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทีมงานและผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัล ประกวดแข่งขัน Street Cover Dance ( เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 50,000.- บาท )
รางวัลชนะเลิศ (เงินสด พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร) 10,000.- บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร) 8,000.- บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร) 6,000.- บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3 (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร) 4,000.- บาท
รองชนะเลิศอันดับ 4 (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร) 3,000.- บาท
รางวัลชมเชย 15 รางวัล ๆ ละ 1,000.- บาท 15,000.- บาท
รางวัลอื่นๆ