guideubon

 

สติ๊กเกอร์ไลน์ ประชาสัมพันธ์งาน รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม 2016

รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม-อุบล-01.jpg

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 จังหวัดอุบลราชธานีประชุมกำหนดแผนดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์การจัดงานรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามปี 2560 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31ธันวาคม 2559 -วันที่ 1 มกราคม 2560 อันจะเป็นการ กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมีกิจกรรม สำคัญคือการสวดมนต์ ข้ามปีและการทำบุญตักบาตร บนผาแต้ม เพื่อถวายเป็นพระราช กุศลและเพื่อความเป็น สิริมงคลแก่ชีวิตใน โอกาสขึ้นศักราชใหม่ปี2560

ในโฮกาสนี้ จังหวัดอุบลราชธานีจัดทำสติกเกอร์ไลน์ข้อความทักทายประจำวันเพื่อประชาสัมพันธ์งานรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม ปี 2560 และขอเชิญชวนชาวอุบลฯ ร่วมเผยแพร่สติ๊กเกอร์ไลน์ดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม-อุบล-จันทร์.jpg

รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม-อุบล-อังคาร.jpg

รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม-อุบล-พุธ.jpg

รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม-อุบล-พฤหัสบดี.jpg

รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม-อุบล-ศุกร์.jpg

รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม-อุบล-เสาร์.jpg

รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม-อุบล-อาทิตย์.jpg