guideubon

 

อุบลฯ จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ที่จวนผู้ว่าฯ 16 ธันวาคม 2559

รวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560" ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

รวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล-02.jpg

ในการนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ขอรับบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของ เพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านหรรษากาชาด ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045-244821 ต่อ 11 หรือ 093-3210047

รวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล-03.jpg

กำหนดการโดยย่อ

เวลา 09.00-12.00 น. มอบสิ่งของและลงทะเบียน ณ จวนผู้ว่าฯ

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ จวนผู้ว่าฯ

เวลา 14.00 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี / ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณ และมอบเกียรติบัตร/หนังสือขอบคุณแก่ผู้สนับสนุนกาชาด

เวลา 16.00 น. เสร็จพิธีการ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511