guideubon

 

งานปีใหม่และงานกาชาดอุบลฯ 67 รถโดยสารเที่ยวสุดท้าย 3 ทุ่ม

รถโดยสาร-งานกาชาด-อุบล-01.jpg

ข้อมูลรถโดยสารประจำทาง ให้บริการไปงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ให้บริการระหว่างเวลา 09.00 น. - 21.00 น.รวม 8 เส้นทาง จำนวนรถ 75 คัน จากผู้ประกอบการเดินรถจำนวน 6 ราย 

โดยรถที่ไปงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จะมีสติ๊กเกอร์ติดรถ ดังนี้

รถโดยสาร-งานกาชาด-อุบล-02.jpg

หมวด 1 จำนวน 6 เส้นทาง

สายที่ 1 ม.อุบลฯ - สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก
ผู้ประกอบการ บริษัทวารินทร์เดินรถ จำกัด
- เส้นทางหลัก ผ่านศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (จุดกลับรถ - สถานที่จัดงาน)
จำนวนรถ 7 คัน (รถสองแถวเล็ก) จำนวนเที่ยว 20 เที่ยว/วัน ไป 10 เที่ยว กลับ 10 เที่ยว

สายที่ 2 สถานีรถไฟวารินชำราบ - รร.ศรีปทุมพิทยาคาร
ผู้ประกอบการ บริษัทเมล์ชมภูเดินรถ จำกัด
เส้นทางที่ขยาย โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร - ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนรถ 2 คัน (รถสองแถวเล็ก) จำนวนเที่ยว 4 เที่ยว/วัน ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว

สายที่ 3 บ้านก่อ - โรงเรียนเทคโนโลยีและเกษตรกรรม
ผู้ประกอบการ บริษัทเมล์ชมภูเดินรถ จำกัด
เส้นทางที่ขยาย แยกดงอู่ผึ้ง - ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนรถ 8 คัน (รถสองแถวเล็ก) จำนวนเที่ยว 10 เที่ยว/วัน ไป 5 เที่ยว กลับ 5 เที่ยว

สายที่ 10 ศาลาบ้านดู่ - ศูนย์อพยพ
ผู้ประกอบการ สหกรณ์รถยนต์บริการอุบลราชธานี จำกัด
เส้นทางที่ขยาย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี - ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนรถ 8 คัน (รถสองแถวเล็ก) จำนวนเที่ยว 8 เที่ยว/วัน ไป 4 เที่ยว กลับ 4 เที่ยว

สายที่ 11 บ้านนุ่งกะแซว - บ้านห้วยคุ้ม
ผู้ประกอบการ สหกรณ์รถยนต์บริการอุบลราชธานี จำกัด
เส้นทางที่ขยาย บ้านห้วยคุ้ม - ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนรถ 7 คัน (รถสองแถวเล็ก) จำนวนเที่ยว 20 เที่ยว/วัน ไป 10 เที่ยว กลับ 10 เที่ยว

สายที่ 15 - สนามบิน - บขส. - เซ็นทรัล
ผู้ประกอบการ บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง (ยูอาร์ซีดี จำกัด
เส้นทางที่ขยาย แยกดงอู้ผึ้ง - ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนรถ 4 คัน (รถบัส) จำนวนเที่ยว 8 เที่ยว/วัน ไป 4 เที่ยว กลับ 4 เที่ยว

รถโดยสาร-งานกาชาด-อุบล-03.jpg

หมวด 4 จำนวน 2 เส้นทาง

สายที่ 1456 อุบลราชธานี - เขื่องใน 
ผู้ประกอบการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
- เส้นทางหลักผ่านศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (จุดกลับรถ - สถานที่จัดงาน)
จำนวนรถ 12 คัน (รถสองแถวใหญ่และมินิบัส) จำนวนเที่ยว 20 เที่ยว/วัน ไป 10 เที่ยว กลับ 10 เที่ยว

สายที่ 1460 ตัดช่วงมหาวิทยาลัยอุบลราชธนี - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ 
ผู้ประกอบการ บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด
เส้นทางที่ขยาย แยกดงอู่ผึ้ง - ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
จำนวนรถ 27 คัน (รถสองแถวเล็ก) จำนวนเที่ยว 20 เที่ยว/วัน ไป 10 เที่ยว กลับ 10 เที่ยว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511