guideubon

 

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง... จกไหลุ้นรางวัล งานกาชาดอุบลฯ

จกไห-งานกาชาดอุบล-01.jpg

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กําหนดจัดงาน ประจําปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 2563 ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณลานขวัญเมือง เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่

จกไห-งานกาชาดอุบล-02.jpg

นอกจากจะมีกิจกรรมด้านการกุศล การละเล่น การแสดงมหรสพ ความบันเทิงแล้ว กิจกรรมที่เป็นที่เรียกร้องของชาวบ้านที่มาเที่ยวงาน คือ การจับสลากลุ้นของรางวัล หรือการล้วงไหชิงโชค ซึ่งนิยมเรียกตามภาษาถิ่นอีสานว่า "จกไห" โดยงานกาชาดปีที่ผ่านมา ได้ งด กิจกรรมจกไหลุ้นรางวัลไป

สำหรับงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้ กิจกรรมล้วงไหลุ้นโชค หรือ จกไห กลับมาให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ร่วมสนุกกันอีกครั้ง ที่ซุ้มแม่บ้านมหาดไทย เยื้องซุ้มกาชาดอุบล สลากใบละ 20 บาท ล้วงไหได้ 1 ครั้ง ลุ้นโชคลุ้นรางวัล ดังนี้

1.มอเตอร์ไซด์จำนวน 10 คัน วันละคัน
2.จักรยาน 70 คัน
3.เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน พัดลมฯ

จกไห-งานกาชาดอุบล-03.jpg

จกไห-งานกาชาดอุบล-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511