guideubon

 

กำหนดวัน "รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัด อุบลราชธานี" ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

รวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล63-02.jpg

จังหวัดอุบลรชธานี ร่วมกับสำนักงานหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณลานขวัญเมือง เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่

สำนักงานเหล่กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดวัน "รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี" ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมราช (ข้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล

ในปีนี้สำนักงานเหล่กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ได้ออกร้านกาชาด จึงขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นเงินสด หรือหากไม่สะดวกในการร่วมบริจาคตามวัน เวลา ข้างต้น สามารถแสดงความจำนงและบริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-244821

กำหนดการ วันที่ 4 ธันวาคม 2563

08.30-11.00 น. 
- ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ บริษัท ห้างร้าน และสื่อมวลชน นำเงินสดมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียน ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบลงทะเบียนออกหนังสือตอบขอบคุณ

11.00 น.
- นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี /ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ให้หน่วยงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ บริษัท ห้างร้าน /บุคคลมอบเงินสด ให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

14.00 น. - ให้หน่วยงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ บริษัท ห้างร้าน /บุคคลมอบเงินสด ให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

16.30 น. - เสร็จสิ้นพิธีการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาค คลิกที่นี่

รวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล63-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511