guideubon

 

กำหนดการ งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561

กำหนดการแสดง ณ เวทีกลาง งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 รวม 10 วัน 10 คืน

กำหนดการ-งานกาชาด-2561-29-30.jpg

กำหนดการ-งานกาชาด-2561-31-1.jpg

กำหนดการ-งานกาชาด-2561-2-3.jpg

กำหนดการ-งานกาชาด-2561-4-5.jpg

กำหนดการ-งานกาชาด-2561-6-7.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511