guideubon

 

อุบลฯ จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อรับสิ่งของ รางวัล ออกร้านกาชาด

สฤษดิ์-ยุภาพร-วิฑูรย์-กาชาดอุบล-01.jpg

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เปิดจวนผู้ว่าฯ รับมอบเงินและสิ่งของ จากส่วนราชการจังหวัด อำเภอ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำมาสนับสนุนมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำไปเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาด ในงานประจำปีและงานกาชาดของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 รวม 10 วัน 10 คืน ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

สฤษดิ์-ยุภาพร-วิฑูรย์-กาชาดอุบล-02.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบสิ่งของ รางวัลให้กาชาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กิจกรรมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

สฤษดิ์-ยุภาพร-วิฑูรย์-กาชาดอุบล-03.jpg

สำหรับภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จากอำเภอ และท้องถิ่น การแสดงนิทรรศการผลงานของส่วนราชการต่างๆ การเดินแบบผ้าไหมจากผู้ว่าราชการ ส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชน การแสดงแข่งขันจัดทำอาหาร การแสดงของเด็กนักเรียนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

สฤษดิ์-ยุภาพร-วิฑูรย์-กาชาดอุบล-04.jpg

รวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล-2561-04.jpg

 

การร้องเพลงลูกทุ่งนายอำเภอ VS กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การประกวดหมอลำกลอน การประกวดโปงลาง เป็นต้น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งการแสดงจากศิลปิน นักร้อง ลูกทุ่ง และสตริง ให้ชมทุกคืน 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511