guideubon

 

ไปงานประจำปีและงานกาชาดอุบลฯ ประจำปี 2567 จอดรถไส !!

งานกาชาดอุบล-ที่จอดรถ-01.jpg

ไปงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 จอดรถไส !!

1. ที่จอดรถในพื้นที่โครงการชลประทานอุบลฯ จอดฟรี !! เดินเข้าประตูเข้างาน 2
2. ที่จอดรถในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุบลฯ "ใช้ทางเข้า-ออก ประตูเดียว" ทางทิศตะวันตก (ฝั่งศาลปกครอง) เดินเข้าประตูเข้างาน 1

จุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารรถประจำทาง ณ บริเวณ หน้าประตูเข้างาน 2
มาเที่ยวงานฯ นำกันเด้อ วันที่ 28 ธ.ค. 2566 - 2 มกราคม 25667

cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

งานกาชาดอุบล-ที่จอดรถ-05.jpg

งานกาชาดอุบล-ที่จอดรถ-02.jpg

งานกาชาดอุบล-ที่จอดรถ-03.jpg

งานกาชาดอุบล-ที่จอดรถ-04.jpg

งานปีใหม่-กาชาดอุบล-คู่มือเที่ยว2567-01.jpg

คู่มือเที่ยว งานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511