guideubon

 

รถสองแถวผ่านงานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2567

รถสองแถว-งานกาชาดอุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี2567 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง 7 มกราคม 2567 

จัดใหญ่จัดเต็ม พบการจำหน่ายสินค้า การออกสลากกาชาด การล้วงไหชิงรางวัลแม่บ้านมหาดไทย การออกร้านจากหน่วยงานและ 25 อำเภอ การละเล่น หนังกลางแปลง การแสดงบนเวที และคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง รวม 11 วัน 11 คืน

สำหรับการเดินทางไปเที่ยวงานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ที่ศาลากลางหลังใหม่ นั้น สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางโดยสะดวกได้ ดังนี้

สายที่ 3 บ้านก่อ - ศาลากลางฯ
สายที่ 10 ศาลาบ้านดู่ - ศาลากลางฯ
สายที่ 11 บ้านบุ่งกาแซว - ศาลากลางฯ
สายที่ 15 สนามบิน - ศาลากลางฯ
สายที่ 1456 เขื่องใน - ศาลากลางฯ

รถสองแถว-งานกาชาดอุบล-02.jpg

คอนเสิร์ตงานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567

ผู้ว่าฯ ชี้ ศาลากลางใหม่ เหมาะจัดงานปีใหม่และงานกาชาดอุบลฯ 2567

เปิดของรางวัลสลากกาชาดฯ อุบลราชธานี ปีนี้ จัดใหญ่ จัดเต็ม !!

งานปีใหม่และงานกาชาด อุบลฯ ปี 2567 จัดที่ศาลากลาง หลังใหม่

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511