guideubon

 

พิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 2567

พิธีเปิด-งานกาชาดอุบล67-01.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเวทีกลาง ลานหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานระจำปี และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้ชื่องาน "รับแสงแรกแห่งตะวัน 4 มหัศจรรย์ @อุบลฯ" ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567

พิธีเปิด-งานกาชาดอุบล67-02.jpg

พร้อมด้วย ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีนายชัชวาล เบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสำเริง ม่วงสังข์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณเวทีกลาง ลานหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศล และกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับกิจกรรมภายในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2567 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังใหม่) มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโดยกิจกรรมภายในงาน จะมีการจำหน่ายสินค้ามากมาย โดยเฉพาะสินค้า  OTOP เป็นการเปิดพื้นที่ให้ชาวอุบลฯได้มาจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นฟรีภายในงาน นอกจากนี้ยังมี การออกสลากกาชาด การจกไหชิงรางวัลแม่บ้านมหาดไทย การออกร้านจากหน่วยงานและอำเภอ การละเล่น หนังกลางแปลง รำวงย้อนยุค การแสดงบนเวที และคอนเสิร์ต รวมทั้งหมด 11 วัน 11 คืน

แผนผังการจัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2567

ไปงานประจำปีและงานกาชาดอุบลฯ ประจำปี 2567 จอดรถไส !!

คู่มือเที่ยว งานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567

งานปีใหม่และงานกาชาดอุบลฯ 67 รถโดยสารเที่ยวสุดท้าย 3 ทุ่ม

พิธีเปิด-งานกาชาดอุบล67-03.jpg

พิธีเปิด-งานกาชาดอุบล67-04.jpg

พิธีเปิด-งานกาชาดอุบล67-05.jpg

พิธีเปิด-งานกาชาดอุบล67-06.jpg

พิธีเปิด-งานกาชาดอุบล67-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511