guideubon

 

ผู้เข้าชมงานปีใหม่และงานกาชาดอุบลฯ 2567 รวม 559,373 คน

ผู้เข้าชม-งานกาชาดอุบล-02.jpg

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าว ขอบคุณชาวอุบลราชธานีและนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567

“ขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานฯ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับ”

ผู้เข้าชม-งานกาชาดอุบล-01.jpg

โดยสถิติการเข้าชม งานกาชาดอุบลฯ ปีนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปจำนวนผู้เข้าชมงาน ปี 2567 นี้ จำนวน 559,373 คน

ภาพรวมด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากผู้มาเที่ยวชมงานมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 869 บาทต่อคน ซึ่งทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการจัดงานในครั้งนี้มีมากกว่า 486 ล้านบาท โดยยังไม่รวมปัจจัยส่งเสริมการออกมาเที่ยวอย่างอื่น อาทิ ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก เป็นต้น

นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้อานิสงค์จากพี่น้องที่มาร่วมทำบุญ มีรายได้เพื่อนำไปใช้ในการสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยต่อไป

ผู้เข้าชม-งานกาชาดอุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511