guideubon

 

อุบลฯ เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับศักราชใหม่ 2566

สวดมนต์ข้ามปี-2566-01.jpg

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ ห้องประชุมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ประจําปี พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและสังคม ป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่ ไม่ให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อกระตุ้นให้คนเข้าวัด ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เป็นการเริ่มต้นของการนำมิติทางศาสนาเข้ามาสู่กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นับถอยหลังหรือ Countdown ด้วยเสียงเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เจริญรุ่งเรือง พร้อมกับการต้อนรับปีใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ภาคราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน กําหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 และสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ประจําปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่31 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 ณ วัดพระธาตุหนองบัว ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี