guideubon

 

วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

วันรวมน้ำใจ-ให้กาชาด66-01.jpg

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมปทุมวรรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมการจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี  2566 โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2566 ณ บริเวณลานขวัญเมือง   อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศล  กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองเทสกาลปีใหม่  โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ  ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดงาน

เบื้องต้นมีกิจกรรม การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอำเภอ การเดินแบผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง การประกวดนักร้องท้องที่ การประกวดหมอลำท้องถิ่น  และการจัดแสดงคอนเสิร์ต  

เนื่องจากในปีนี้ ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี และพึ่งกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้ บริษัท ห้าง ร้าน  และประชาชน ได้รับความเดือนร้อนในหลายพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และประชาชน  จึง งดการจัดกิจกรรมออกสลากกาชาด และร้านหรรษากาชาด ประจำปี 2566  แต่ยังคงกิจกรรม วันรวมน้ำใจให้กาชาดในงาน ประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี  2566  ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565  เวลา 08.00-12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  ถนนพรหมเทพ ( ข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ) ทั้งนี้เพื่อหารายได้ช่วยผู้ประสบภัย ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล และกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับ บุคคล นิติบุคคล   บริษัท ห้าง ร้าน ที่บริจาคเงินสดให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าของเงินบริจาค 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511