guideubon

 

งดการออกสลากกาชาดและร้านหรรษากาชาด งานประจำปีอุบลฯ 2565

งด-สลากกาชาด-ร้านหรรษากาชาด-01.jpg

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) และหนังสือสั่งการของสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย กำหนดให้เหล่ากาชาดจังหวัด พิจารณาการจัดกิจกรรมหารายได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน ทั้งด้านสุขภาพอนามัยและการประกอบอาชีพ ตลอดจนรายได้ของประชาชน

จังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้ว จึงของดการจัดกิจกรรมออกสลากกาชาด และร้านหรรษากาชาดในงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 แต่ยังคงกิจกรรม "รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ (ข้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ใช้จ่ายในกิจการ สาธารณกุศล และกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมบริจาคเงิน QR-CODE ข้างล่างนี้ สำหรับบุคคล นิติบุคล บริษัท ห้าง ร้าน ที่ได้บริจาคเงินสดให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าของเงินบริจาค

งด-สลากกาชาด-ร้านหรรษากาชาด-03.jpg

งด-สลากกาชาด-ร้านหรรษากาชาด-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511