guideubon

 

รายการประกวดบนเวทีงานปีใหม่และงานกาชาดอุบลฯ 2563

เวทีกาชาด-อุบล2562-01.jpg

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กําหนดจัดงาน ประจําปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 2563 ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณลานขวัญเมือง เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่

นอกจากจะมีกิจกรรมด้านการกุศล การละเล่น การแสดงมหรสพ ความบันเทิงแล้ว จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดให้มีการประกวดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ดังนี้

1. การประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่องกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้เข้าประกวดต้องเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล

2. การประกวดร้องเพลงขวัญใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้บริหาร สมาชิก และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

3. การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น ร้องเพลงไทยร่วมสมัย ขับร้องเพลงลูกทุ่ง วงดนตรีสตริง วงโปงลาง ประกวดพิณ แคน เป็นทีม

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการฝ่ายประกวดผลิตภัณฑ์ของชุมชน วางระเบียบหลักเกณฑ์การประกวดผลิตภัณฑ์ของตำบล หมู่บ้าน (OTOP)

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511