guideubon

 

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2562

สลากกาชาด-อุบล-2562-01.jpg

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 21.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีออกรางวัลสลากกาชาด ในงานชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่และกาชาด 2562 โดยมี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นายเธียรชัย พทธรังษี นายศภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็น สักขีพยานในพิธี ณ เวทีกลาง ลานขวัญเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

สลากกาชาด-อุบล-2562-ผล.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511