guideubon

 

พ่อเมืองอุบลฯ ลั่นกลองเปิดงาน ชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่และกาชาด 2562

ปีใหม่และกาชาด-อุบล-01.jpg

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน “ชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่และกาชาด 2562” พร้อมลั่นกลองเป็นสัญญาณเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาด ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด กรรมการ และสมาชิกฯ ร่วมพืธีเปิดงาน ณ ลานขวัญเมือง อุบลราชธานี

ปีใหม่และกาชาด-อุบล-02.jpg

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงาน  “ชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่และกาชาด 2562” ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ปีใหม่และกาชาด-อุบล-03.jpg

ปีใหม่และกาชาด-อุบล-04.jpg

ปีใหม่และกาชาด-อุบล-05.jpg

ปีใหม่และกาชาด-อุบล-06.jpg

ปีใหม่และกาชาด-อุบล-07.jpg

ปีใหม่และกาชาด-อุบล-08.jpg

ปีใหม่และกาชาด-อุบล-09.jpg

ปีใหม่และกาชาด-อุบล-10.jpg

ปีใหม่และกาชาด-อุบล-11.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511