guideubon

 

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2561

สลากกาชาดสมนาคุณ-อุบล-2561-01.jpg

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ งานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 2561

วันที่ 7 มกราคม 2561 ที่ เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ได้จัดพิธีออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ขึ้น โดยมี นายสฤษธิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุพา วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ,พันเอกพิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ,นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,ว่าที่นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,จ่าสิบเอก เกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นสักขีพยานใน การออกรางวัลฯ ในครั้งนี้

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณ เพื่อเป็นการหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศล กิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้ซื้อสลากกาชาดสมนาคุณ สามารถฉีกหางบัตรใช้เป็นบัตรผ่านประตูเข้างานได้ฟรี และมีสิทธิลุ้นรางวัลต่างๆ มากมาย โดย รางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ งานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 มีผลการออกรางวัลมี ดังนี้

สลากกาชาดสมนาคุณ-อุบล-2561-04.jpg

สำหรับประชาชนผู้ถูกรางวัลให้นำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสลากสมนาคุณกาชาด มาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ที่ทำการปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในวันเวลา ราชการหากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์

ประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถตรวจผลการออกสลากกาชาดสมนาคุณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ได้ที่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หรือ ทางเว็บไซต์ www.ubondopa.com และเว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index

ธนัชชัย จึงเจริญ - VR News

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511