guideubon

 

เตรียมจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561

งานประจำปี-งานกาชาด-อุบล-01.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม POC ศาลางกลางจังหวัดอุบลราชธานี นายปราโมทย์ ธัญญพืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 “รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561 รวม 10 วัน 10 คืน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า และบริเวณทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี  เพื่อหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับใช้ในกิจการสาธารณกุศล

งานประจำปี-งานกาชาด-อุบล-02.jpg

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านกาชาด การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของกำนันผู้ใหญ่บ้าน การประกวดนางสาวอุบลฯ และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี2561 ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจังหวัดอุบลราชธานี

งานประจำปี-งานกาชาด-อุบล-03.jpg

กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อรวบรวมสิ่งของและเงินสดเพื่อนำไปเป็นรางวัลในการออกสลากกาชาดและร้านมัจฉากาชาด ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ภาพ/ข่าวโดย จักรกฤษณ์ มาลาสาย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511