guideubon

 

พิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

งานกาชาด-อุบล-พิธีเปิด-01.jpg

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางหลังเก่า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ใน๗านะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภายหลังพิธีเปิดงาน มีพิธีมอบเงินและของรางวัลเพื่อสนับสนุนการจัดงานกาชาดเพิ่มเติม และการแสดงของผู้ประกวดนางสาวอุบลราชธานีประกอบเพลงมาร์ชอุบลราชธานี ก่อนจะเริ่มการประกวดนางสาวอุบลราชธานี รอบแรก

งานกาชาด-อุบล-พิธีเปิด-02.jpg

นาวาอากาศเอก ทองเลี้ยง จ้องสาระ ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน 21 มอบเงินสนับสนุนกาชาด ในนามกองบิน 21 จำนวน 5,000 บาท

งานกาชาด-อุบล-พิธีเปิด-03.jpg

ผู้แทนสายการบิน ไทยแอร์เอเซีย มอบตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ จำนวน 2 ที่นั่ง

งานกาชาด-อุบล-พิธีเปิด-04.jpg

นางสุนีย์ ตริยางค์กูรศรี ประธานบริหาร บริษัทในเครือก้าวหน้า กรุ๊ป มอบเงินสนุบสนุน 50,000 บาท

งานกาชาด-อุบล-พิธีเปิด-05.jpg

งานกาชาด-อุบล-พิธีเปิด-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511