guideubon

 

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ งานกาชาดจังหวัดอุบล ปี 2558

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ
งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
ทำการออกรางวัลฯ วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558
ณ เวทีออกรางวัลกาชาดสมนาคุณ

สลากกาชาด2558-04.jpg 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511