guideubon

 

วงโปงลาง ร.ร.สว่างวีระวงศ์ ชนะเลิศการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน งานกาชาด

ประกวดโปงลาง-งานกาชาด-อุบล-01.jpg

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (โปงลาง) เนื่องในงานประจำปีและกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ณ เวทีกลางบริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยประชาชน พ่อแม่พี่น้อง ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมชมและเป็นสักขีพยานการประกวดศิลป วัฒนธรรมพื้นบ้าน โปงลาง ในครั้งนี้ด้วย

ประกวดโปงลาง-งานกาชาด-อุบล-02.jpg

สำหรับการประกวดการแสดงศิลป วัฒนธรรมพื้นบ้าน (โปงลาง) ในงานประจำปีและกาชาดจังหวัดอุบลฯ ประจำปี 2560 ในครั้งนี้นั้น มีวงเข้าแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 7 วง ได้แก่ วงโปงลางเขมราฐพิทยาคม จากอำเภอเขมราฐ ,วงโปงลางโรงเรียนสมเด็จ จากอำเภอเมือง ,วงโปงลางโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จากอำเภอสว่างวีระวงศ์ ,วงโปงลางวิทยาลัยอาชีวะศึกษา จากอำเภอเมือง ,วงโปงลางโรงเรียนบ้านเด็ก จากอำเภอวารินชำราบ ,วงโปงลางอุบลราชธานีศรีวนาลัย จากอำเภอเมือง และวงโปงลางโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง จากอำเภอม่วงสามสิบ โดยมีกติกา เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ต้องมีการร้องที่ไพเราะ อักขระ ถูกต้อง ,ลีลาท่าร่ายรำ ต้องมีความสวยงาม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและท่ารำในแบบของพื้นถิ่นชาวอุบลฯ

ประกวดโปงลาง-งานกาชาด-อุบล-03.jpg

ผลการแข่งขันการประกวด

รางวัลชนะเลิศได้แก่ วงโปงลางโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จากอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมด้วยถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วงโปงลางเขมราฐพิทยาคม จากอำเภอเขมราฐ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมด้วยถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วงโปงลางโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง จากอำเภอม่วง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท พร้อมด้วยถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร

ส่วนวงโปงลางอื่นๆ ที่ไม่ได้รางวัล จะได้รับเงินบำรุงวง มูลค่าวงละ 4,000 บาท

ภาพ/ข่าวโดย Grich Jungjareon

ประกวดโปงลาง-งานกาชาด-อุบล-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511