guideubon

 

จ.อุบลฯ จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด 17 ธ.ค.57 นี้

รวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล-01.jpg

รวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล-04.jpgจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2558 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามศาลากลางังหวัด (หลังเก่า) เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล และกิจกรรมเกล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเหล่าชาดจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดวัน "รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี" ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งจะได้นำไปเป็นรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมงานกุศลในร้านมัจฉากาชาด

หน่วยงานที่ประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณหรือสิ่งของ หากไม่สะดวกในการร่วมบริจาคตามวันและเวลาข้างต้น สามารถแจ้งความจำนง และบริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-255508, 045-244821 หรือที่ทำการปกครองจังหวัดฯ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-344156

อนึ่ง สำหรับงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 นี้ ร้านมัจฉากาชาด จำหน่ายสลากการกุศล ใบละ 20 บาท โดยรางวัล มอเตอร์ไซค์ ตู้เย็น พัดลม จักรยาน 2 ล้อ และอื่นๆ ออกทุกวัน

รวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511