guideubon

 

ไฮไลท์งานปีใหม่ และงานกาชาด อุบลราชธานี ตลอด 10 วัน 10 คืน

ไฮไลท์-งานกาชาดอุบล63-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้น ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2563 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ช่วยกิจกรรมสาธารณกุศลของจังหวัดอุบลราชรานี สนับสนุนกิจการสำนักงานเหลากชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และประสบสาธารณภัยต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออก และกลุ่มอาชีพจากอำเภอต่างๆ ได้นำสินค้า ของชุมชนมาจำหน่ายภายในงาน จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานของสินค้าในจังหวัดอุบลราชธานี

โดยทุกคืน ตลอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืน ที่จัดงานมีกิจกรรมเด่นๆ ดังนี้

ไฮไลท์-งานกาชาดอุบล63-02.jpg

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

พิธีเปิดงาน
16.45 น. - ขบวนพาเหรด 2 สาย (วัดสุปัฏนารามวรวิหาร และโรงเรียนทศบาล 3)
17.05 น. - หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ประชาชน พร้อม ณ บริเวณพิธี
- เพลงมหาฤกษ์
- การแสดงรำ 4 ภาค และเต้นประกอบเพลง
17.20 น. - พิธีกรเชิญนายกเหล่ากาชาด กล่าวรายงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวเปิดงาน
ประกอบพิธีเปิด

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
17.00 น. - รายงานตัว
18.00 น.- รอบแรก คัดเลือก เพลงช้า/เร็ว
- รอบสอง รอบตัดสิน เพลงช้า/เร็ว
- มอบรางวัล สนง.ท้องถิ่นจังหวัดฯ/ปกครองจังหวัดฯ/เทศบาลนครอุบลฯ

21.00 น. - การแสดงหมอลำนามวิหค

ไฮไลท์-งานกาชาดอุบล63-03.jpg

วันที่ 28 ธันวาคม 2562

พิธีเปิดงาน
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้บริหารท้องถิ่น
17.00 น. - รายงานตัว
-รอบแรก คัดเลือก เพลงช้า/เร็ว
-รอบสอง รอบตัดสิน เพลงช้า/เร็ว
- มอบรางวัล สนง.ท้องถิ่นจังหวัดฯ/เทศบาลเมืองวารินชำราบ

21.00 น. - การแสดง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

วันที่ 29 ธันวาคม 2562

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
17.00 น. - รายงานตัว
- รอบแรก คัดเลือก เพลงช้า/เร็ว
- รอบสอง รอบตัดสิน เพลงช้า/เร็ว
- มอบรางวัล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดฯ/สพป.อบ.เขต 1

21.00 น.- การแสดง ต่าย อรทัย

ไฮไลท์-งานกาชาดอุบล63-04.jpg

วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ประกวด Cover Dance รอบคัดเลือก
17.00 น. - รายงานตัว
- รอบแรก คัดเลือก 
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ/สภาเด็กและเยาวชน/ภาคเอกชน

21.00 น. - การแสดง วงลาบานูน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประกวด Cover Dance รอบตัดสิน
17.00 น. - รายงานตัว
- รอบสอง ตัดสิน
- มอบรางวัล สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ/ สภาเด็กและเยาวชน/ ภาคเอกชน

21.00 น. - การแสดง เนสกาแฟ ศรีนคร

23.55 น. - พิธีกรเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- เจ้าคณะจังหวัด/ผู้อาวุโส
- กล่าวอวยพรปีใหม่ ยิงพลุ
(ผู้ร่วมงาน ร้องเพลง/สวัสดีปีใหม่)

24.00 น. - การแสดง เนสกาแฟ ศรีนคร

ไฮไลท์-งานกาชาดอุบล63-05.jpg

วันที่ 1 มกราคม 2563

พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่
06.00-07.00 น. ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง

ประกวดร้องเพลงวงสตริง
17.00 น. - รายงานตัว
- รอบแรก คัดเลือก
- รอบสอง ตัดสิน
- มอบรางวัล สนง.วัฒนธรรมจังหวัดฯ

21.00 - การเสดง อาร์ม ชุติมา & ท๊อป มอชอ 

ไฮไลท์-งานกาชาดอุบล63-06.jpg

วันที่ 2 มกราคม 2563

การเดินแบบผ้าไหม/ผ้าฝ้าย
17.00 น. - รายงานตัว
17.30 น. - การเดินแบบผ้าไหม/ผ้าฝ้าย สนง.พัฒนาชุมชน/บริษัท ประชารัฐฯ สนง.พัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
- การเดินแบบผ้าไหม
- การเดินแบบผ้าไหม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ/สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ

21.00 น. - การแสดง ลำไย ไหทองคำ

3 มกราคม 2563

ประกวด Smart New Gen Ubonratchathani
17.00 น. - รายงานตัว 
- รอบแรก หนุ่มท้องที่ สาวท้องถิ่น
- รอบสอง หนุ่มท้องที่ สาวท้องถิ่น
- มอบรางวัล สนง.ท้องถิ่นจังหวัดฯ/ อบจ.อบ.

21.00 น. - การแสดง หมอลำ ประถมบันเทิงศิลป์ 

ไฮไลท์-งานกาชาดอุบล63-07.jpg

วันที่ 4 มกราคม 2563

ประกวด Miss Ubon Beauty Queen 2020

21.00 น. - การแสดง มหาหิงค์

วันที่ 5 มกราคม 2563

พิธีออกรางวัลสลาก
19.30 น. - พิธีกรเชิญกรรมการ สักขีพยานร่วมที่นั่ง
- แนะนำชี้แจงรายละเอียดวิธีการหมุนรางวัล
20.30 น. - ปิดการออกรางวัล

21.00 น. - การแสดง วงฮันแนว (บักแตงโม)

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511