guideubon

 

การประกวด YEC Pitching Business SPIN UP 2022 รอบตัดสิน

YEC-Pitching-Business-SPIN-UP-2022-01.jpg

ในงานการประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ที่จังหวัดอุบลราชธานี นั้น หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจและน่าติดตาม ได้แก่ การประกวด YEC Pitching  ซึ่งเป็นโครงการที่ให้สมาชิก YEC ทั่วประเทศ ส่งรายละเอียดของธุรกิจหรือโครงการเข้าประกวด เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาแผนธุรกิจต่อเนื่องและพัฒนาไปสู่แผนจริง

มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) ที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน 6 ทีมสุดท้าย จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 30 โครงการ ภายใต้หัวข้อ "YEC's Business SPIN-UP" ท้าคิดธุรกิจใหม่ ต่อยอดธุรกิจเดิม เปลี่ยนผ่านทุกวิกฤต มานำเสนอในงานการประชุมหอการค้าทั่วประเทศ วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

YEC กรุงเทพฯ
โครงการ Pennganic ยาสีฟันสมุนไพร

YEC จังหวัดระยอง
โครงการ เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบอิเล็กโตรไลท์

YEC จังหวัดภูเก็ต
Well Med ที่ปรึกษาส่วนตัวเรื่องสุขภาพ

YEC จังหวัดสมุทรสงคราม
พัฒนาของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าว ด้วยนวัตกรรมและการออกแบบ

YEC กรุงเทพฯ
AdvancedHR ระบบบริหารจัดการ HRM Now Normal

YEC กรุงเทพฯ
Control your environment การนำเอาระบบบำบัดอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มาย่อส่วนเพื่อนำมาใช้ในครัวเรือน

YEC-Pitching-Business-SPIN-UP-2022-02.jpg

YEC-Pitching-Business-SPIN-UP-2022-03.jpg

YEC-Pitching-Business-SPIN-UP-2022-04.jpg

YEC-Pitching-Business-SPIN-UP-2022-05.jpg

YEC-Pitching-Business-SPIN-UP-2022-06.jpg

YEC-Pitching-Business-SPIN-UP-2022-07.jpg